Brigada urbane harmonizacije

Umetnički projekat Theatre en vol, Denis Cabacho
Režija Theatre en vol
Pozorišne mašine Puccio Savioli i Nelson Leon-Osorio
Kostimi Luisa Ledda
Autor zvučnih pejzaža Giovanni Campus
Svetlo Antonio Grandi

Igraju Mariapaola Cordella, Maurizio Giordo, Alfredo Puglia, Puccio Savioli, Massimiliano Valente, Valeria Vargiu

PREDSTAVA
Sekretar, radnik, kuvar, čistač ulice i zemljoradnik mehanički rade u futurističkom, a ipak vrlo savremenom društvu. Zvuci njihovih instrumenata mogu da proizvedu skladno sazvučje, ali oni to nisu u stanju da shvate jer su previše obuzeti ritmom svog rada i sopstvenim individualizmom. Sve što proizvedu je otpad i buka, sve dok i njih same, iscerpljene, ne počnu da tretiraju kao otpad i bace ih na veliku deponiju. Paradoksalno, tek tu će oni ponovo otkriti svoju istinsku ljudsku dimenziju, pod vođstvom skitnice i majstora koji je naučio umetnost oživljavanja predmeta… i koji će i njima vratiti život.
Skupa sa svojim novim prijateljem i majstorom, bivši radnici-mašine pred očima publike grade veliku pokretnu zvučnu mašinu s kojom će se uputiti da ‘harmoniziraju’ druge svetove.
Ovo je ukratko priča na kojoj se zasniva predstava Brigade urbane harmonizacije, njen pozorišni ritam i zvuk u javnom prostoru.

THEATRE EN VOL
Theatre en vol je danas najvažnija pozorišna kompanija na Sardiniji koja se bavi urbanim teatrom, izvođenjem izvan pozorišnih zgrada i u drugim nekonvencionalnim izvođačkim prostorima – jedinstvena umetnička laboratorija koja je stvorila solidnu reputaciju kako nacionalno, tako i na evropskoj sceni. Teatar en vol su osnovali Pućo Savioli i Mišel Kramers 1989. godine, i od tada se kompanija obraća širokoj i raznolikoj publici predstavama visokog umetničkog kvaliteta. Njen repertoar čini kombinacija eksperimentalnog pozorišta i energije ulične umetnosti u najvišem smislu. Glumci rade sa mašinama – sofisticiranim i originalnim spravama koje dizajnira i realizuje Puccio Savioli. U radu se kompanija oslanja na brojne stilove i tehnike – od pozorišta glumca do korišćenja vatrometa, akrobatike, scenskih instalacija i drugih tehnika koje postižu snažan vizuelni efekat. Rezultat je dramski jezik koji je u isto vreme groteskan, ironičan, romantičan, apsurdan i nadrealan, i koji ohrabruje susret gledalaca različitih generacija kao i različitog kulturnog i društvenog iskustva.