Euripid se vraća na Balkan

1. jul. Na otvaranju festivala nastupiće Dramski teatar Skoplje (Makedonija) sa komadom Jordana Plevneša “EURIPID SE VRAĆA NA BALKAN” u režiji Vlade Cvetanovskog.
Režija: Vlada Cvetanovski
Uloge: Rubens Muratovski, Igor Angelov, Trajanka Ilieva, Valdeta Ismaili, Gordana Endrovska, Maja Veljkoviќ - Panovska, Kalina Naumovska, Biljana Beličanec - Aleksiќ

Drevna tragedija, ili kako je američki teatrolozi zovu - Evropska fikcija, rođena je na Balkanu. Prema Nicolas Bouvier-u, Balkan je srce Evrope, a Makedonija je Evropa u malom. Naime drama govori o povratku Euripida, koji je umro 406. gpne i koji je bio proteran iz demokratske Atine u makedonsko selo Aretusa, gde je napisao svoje poslednje dramu Evripid.

On počinje dugo putovanje sa jednostavnim ciljem da pronađe Ifigeniju - simbol nevine žrtve svetske civilizacije. U radijusu od samo 200 kilometara na Balkanu, on će naći ne jednu, već sedam Ifigenija - i grčku i tursku i albansku i bugarsku i srpsku i crnogorsku i makedonsku. Ukoliko se nastavi pretraga po Evropi i svetu, mogu se naći 77 ili 777 Ifigenija. Zamislite sliku planete sa horom Iphigenia koje pevaju međunarodnu simfoniju nevinih žrtava čovečanstva kao posledicu političkog života, u skladu sa Aristotelom, koji je svakodnevno pisao nove tragedije na Balkanu. Euripid se vraća na Balkan je mali doprinos ideji da će lepota ipak spasiti svet.