dogvil

Petog dana Novog Tvrđava teatra, u Vili Stanković je izvedena predstava "Dogvil" Kokana Mladenovića, predstava napravljena po scenariju filma Lansa fon Trira iz 2003. godine.

Predstava korespondira sa fon Trirovim filmom po pitanju krivice apsolutnog zla, ali najpre ukazuje na to da je Dogvil upravo sada svuda oko nas, i da smo sami za to krivi. Grupa Vroom pesmama tokom predstave jasno p(r)oziva krivce da se jave. Da li smo zaista samo mi krivi za sve?