Iluminacije

Performeri:
Ana Bastać, Branislav Jeremić, Dubravka Subotić, Dragana Stanisavljević, Lidija Antonović, Jovana Rakić, Dušan Murić,
Ivana Koraksić
Žonglerka vatrom: Ana Grigorović
Štule: Nataša Spiridonović

O projektu
Performans Iluminacije je apstraktna forma, gde se na momente osvetljava istorija i mitovi vezani za nastanak Smedereva, koja nas dovodi do budućnosti, maštanja i zadovoljstva. Na glavnom trgu ljudi se sreću sa kostimima iz različitih vremenskih epoha, a rezultantno nastaje vanvremenski ritual koji nudi apstrakne simbole koji se mogu tumačiti na razne načine, što omogućava komunikaciju sa građanima koji postaju deo performansa, deo događaja.

O autoru
Nela Antonović je magistar tehničkih nauka, samostalni umetnik. Osnivač je Teatra MIMART u okviru koga je autor nekoliko stotina eksperimentalnih performansa interaktivnih umetnosti u kojima često učestvuje kao performer. Autor je mnogih uličnih pozorišnih predstava i ambijentalnih performansa, kao i preko četrdeset predstava. Iskustvo dugogodišnjeg rada istraživanja pokreta Nela Antonović je publikovala u knjigama Mimart godovi, 2000. godine o metodi rada, Fenomenologija pokretom, 2004. godine o fenomenologiji otvorenog procesa i povodom 25 godina rada elektronsku knjigu 25, koja se bavi samokritičnom analizom položaja savremenog umetnika, naročito poslednjih pet godina.

O pozorištu
Teatar Mimart je prvi alternativni teatar kod nas osnovan 1984. godine na neformalnoj sceni Studenskog kulturnog centra u Beogradu. MIMART ove godine proslavlja dvadeset pet godina rada: preko četrdeset predstava ovog pozorišta i nekoliko stotina performansa. Fokus rada je na fenomenima društva, jer savremenost određuju fenomeni: geo-politički, socijalni, ekonomski, tehnološki, ekološki, medijski, komunikacijski i kulturološki. Istražujući fenomene vrši se kritičko samoispitivanje. U eri sveopšte težnje ka vizualizaciji i spektaklu kao modelu društvenog i kulturnog života, savremeni teatar u diskreciji traga za smislom savremene umetnosti.