NAŠ RAZRED

15.07.2016. u 21:00

"Kamerni teatar 55" - Sarajevo
Tekst: Tadeuš Slobodjanek
Režija: Dino Mustafić
Igraju: Tatjana Šojić, Gordana Boban, Maja Izetbegović, Dragan Jovičić, Izudin Bajrović, Ermin Bravo, Boris Ler, Muhamed Hadžović, Amar Selimović, Adi Hrustemović