Plastične bašte

Režija Salvatore Tramacere, Teatro Koreja

PATOS:
ANĐELKA VULIĆ
ANA PAŠTI
MILjAN GUBERINIĆ

Predstava hvata poglede, a ostavlja maštu da neobuzdano juri. Onaj ko odluči da se prepusti njenoj čaroliji, neka se pripremi za put pun iznenađenja u potrazi za magičnim svetovima, gde boje, svetlost i zvuci prate svoje želje.
PREDSTAVA
Predstava zarobljava pogled, a mašti dopušta da neobuzdano juri. Onaj ko odluči da se prepusti njenoj čaroliji, neka se pripremi za put pun iznenađenja u potrazi za magičnim svetovima, gde boje, svetlost i zvuci prate njegove želje. Svetovima za sebe, svakim sa sopstvenim čudima, gde se mogu sresti vanzemaljci, samuraji, vile, anđeli… Gde ima mesta za sećanja, snove, osećanja. Velikog vizelnog uticaja, scene impresioniraju i one koji više nisu deca, zahvaljujući originalnosti ideja i evocirajućoj snazi određenih slika.
Predstava za uzraste od 3 do 99 godina.

Salvatore Tramaćere je rođen 1956. Na studijama filozofije na Univerzitetu Leće imao je priliku da sretne profesora Istorije pozorišta Nikolu Savarezea kao i Iben Nagel Rasmusen, Euđenija Barbu i Odin Teatar; njegovo predano interesovanje za pozorište ipak počinje tek po susretu sa Čezarom Brijem. 1985. godine Salvatore Tramaćere osniva Teatar Koreja i vodi ga kao umetnički direktor. Važna iskustva u njegovom obrazovanju i usavršavanju bili su boravak u plesnom pozorištu Vupertal Pine Bauš i putovanje u Tursku. Nekoliko godina Tramaćere je radio sa jezgrom stalnih glumaca na istraživanju pozorišta kroz muziku i savremene pristupe. Poslednjih godina njegov rad razvijao se kroz projekte umetničke saradnje s zemljama Balkana i Istočne Evrope, kroz radionice i predstave.

Nagrađen je za režiju na JoakimInterFestu u Kragujevcu u oktobru 2009. godine za predstavu La Passione delle Troiane. U poslednjih deset godina režirao je sledeće predstave u produkciji Teatra Koreja: Acido Fenico (2000), K. La trilogia della solitudine (2000), Brecht’s dance (2001), Molto rumore per Nulla (2003), Io al santo ci credo (2004), Giardini di Plastica (2006), Il Calapranzi (2006), La Passione delle Troiane (2007), Doctor Frankenstein (2009).

POZORIŠTE

Pozorište PATOS okuplja mlade pozorišne praktičare oko istraživačkih i inovativnih pozorišnih projekata, koje često realizuje u saradnji ili partnerstvu sa profesionalnim pozorišnim kompanijama u zemlji i inostranstvu.

PATOS je jedino pozorište u Smederevu koje kontinuirano radi tokom cele godine. Tokom sezone se redovno održavaju radionice koje rezultiraju predstavama. Grupa okuplja oko 35 mladih ljudi i dvanaestak profesionalnih umetnika.

Članovi PATOS-a su uključeni ne samo u umetnički process, već i u organizaciju međunarodnog festivala PATOSoffIRANjE i drugih programa čiji je producent Centar za kulturu. Članovi PATOS-a čine okosnicu nove, urbane kulture u Smederevu, kao nosioci budućeg rada i kriterijuma u kulturi.

Koreja deluje u području kulturne i pozorišne produkcije i promocije u saradnji sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama, proizvodeći predstave za odraslu i dečiju publiku. Od 2003. priznat je kao Stalno pozorište za inovacije, prema uredbi Ministarstva kulturnih dobara i aktivnosti. Od 1985. do danas realizovao je mnogo pozorišnih časopisa i festivala sa inovativnim karakteristikama, kombinujući produkciju sa valorizacijom kulturne baštine.