Predstava za muziku

Sreda, 17. avgust u 19.30 časova, Trg

SECONDHANDERS

PREDSTAVA ZA MUZIKU

Režija: Dijana Milošević

Članovi grupe „Secondhanders“:

autor projekta: red. prof. Nebojša Ignjatović (vokal, klavir, kontrabas, mbira, flauta)

Aleksandra Stanić (viola, vokal), Julijana Marković (violončelo, vokal), Gorana Ćurgus (harfa), Jugoslav Hadžić (harmonika)

Kompozitor: Nebojša Ignjatović

Koautorski rad na kreiranju matrice: Sanja Marković

Aranžmani: grupa “Secondhanders“

Scenski pokret: Jugoslav Hadžić

Svetlo: Rade Stamenković

O PROJEKTU

Grupa „Secondhanders“ izvodi i preprodaje malo korišćenu (polovnu) muziku poznatih

autora upakovanu i sređenu za gotovu upotrebu pod naslovom „IT FROM BITS“. Muzika se sastoji od delova i/ili celina poznatih kompozicija kao i stihova antologijske vrednosti koji ovim delima daju serioznost a dodavanjem manje ili više uspelih ne-standardnih muzičkih sadržaja postiže se potrebna komunikativnost koja omogućava prodaju i brzu zaradu……“ „CUT-COPY-PASTE“ je kompjuterski „modus operandi“ koji pretenduje da bude prihvaćen kao „kreativni“ čin. Mogućnost manipulacije muzičkim semplovima je samo jedan od (prevarnih) modusa koji karakterišu „novu kreativnost“. Takav „procedee“ je svojstven i ostalim umetnostima kao i mnogim novijim naučno-teorijskim disciplinama. Naslov kompozicije „IT FROM BITS“ iz „Predstave za muziku“ bi se mogao tako odnositi na čitav spektar naučno-teorijskih i umetničkih doktorskih radova. „Patchwork“ koji je karakteristika, a često i jedini rezultat „Cut-Copy-Paste“ diskursa, nudi kao jedinu kreativnu opciju mogućnost beskrajnih komparacija unutar sveta ideja sa nadom da će se neki smisao odnekud iznedriti.

SECONDHANDERS

Grupa “Secondhanders” je nastala 2008. godine. U prvobitnoj postavi su bili Ignjatović

Nebojša, Julijana Marković, Aleksandra Stanić i Gorana Ćurgus. Muzički koncept oko koje se grupa okupila je bila ideja da se napravi neka vrsta “radionice za prerađivanje muzike”. Ovome je predhodio dugogodišnji angažman prof. Ignjatovića oko stvaranja pozorišne muzike za mnoge predstave Dah teatra, 7 Stages (Atlanta) MGL “Mestno gledališče” Ljubljana, Teatar Bojan Stupica kao i komponovanje muzike za crtane i animirane filmove. U kasnijoj fazi rada na predstavama, prof. Ignjatoviću se pridružila i Aleksandra Stanić (viola i vocal). 2008. godine u sastavu grupe su se nasli i Julijana Marković (violončelo, vokal, pisanje aranžmana) i Gorana Ćurgus (harfa). Prilikom rada na predstavi “Kod Nastasijevića”, Dah teatra 2009. godine, pored prof. Ignjatovića bila je angažovana i Sanja Marković (saksofon, vokal, udaraljke i “art of sampling”) kao i stalni član Dah teatra Jugoslav Hadžić (harmonika). Nakon rada na toj predstavi Jugoslav Hadžić je postao stalni član Secondhandersa a Sanja Marković je bila njihov član do 2011. godine.