Glavni program

Odiseja 11.08.2009 u 20:53 Teatar Titanik

Grad 12.09.2009 u 21:00 Patos

Godo na usijanom limenom krovu 14.09.2009 u 21:05 Srpsko narodno pozorište

Dundo Maroje 14.08.2009 u 21:09 Kruševačko pozorište

Mali princ 16.08.2009 u 21:57 Patos

Bura 18.08.2009 u 21:18 Narodno pozorište Niš

Dodela nagrada 21.08.2009 u 21:29 Tvrđava teatar

Svečano otvranje 11.08.2009 u 20:32 Tvrđava teatar


Prateci program

Apsolutni biser 17.08.2014 u 21:59  STRANGE FRUIT, AUSTRALIJA

Iluminacije 19.08.2009 u 21:20 Teatar Mimart

Ansambl Renesans 20.08.2009 u 21:24 Ansambl Renesans

Magični karavan 20.08.2009 u 21:26 TSRT-R


ŽIRI:
Đurđija Cvetić, predsednik
Goran Golovko, član
mr Nemanja Ranković, član