Trećeg festivalskog dana, videli smo predstavu u režiji Kokana Mladenovića, "Jami distrikt". Kroz kvaziistorijsku potragu za poreklom tri nacije, srpske, hrvatske i bosanske, i kroz slavljenje nepostojećih razlika i udaljenja, predstava prezentuje trenutno stanje, i daje jasan i nedvosmislen komentar. Sve ono što smatramo razlikama, sve ono na šta smo ponosni, sve ono što smatramo preprekama ka zajedničkoj budućnosti predstavlja upravo našu osudu, epopeju ludosti, slepila i pre svega, ogromne, ogromne mržnje koja ne vidi put čak ni kada njime hoda. Na kraju, najvažnija poruka je da smo u svojoj strašnoj gluposti, razbraćeni prepušteni drugima, da sa nama upravljaju kako im volja, u službi njihovih interesa, a naše trajne sramote. Tužan rezime glupe ostrašćenje mržnje naših malih balkanskih naroda.