Juče, 17. oktobra u prostorijama hotela "Sidro" u Beškoj, sa početkom u 11 časova održan je redovni sastanak Asocijacije teatarskih festivala. Sastanku su prisustvovali Vida Ognjenović, Aleksandar Milosavljević, Jugoslav Krajnov, Valentin Vencel, Robert Lenard, Katja Pegan, Dragan Klarica, Milena Bogavac, Nemanja Ranković, Svetlana Ivanović, Bora Balać, Vuk Miletić, Marijana Šarkić i Tadija Miletić.

Sastanak je otvorila Vida Ognjenović, pozdravila prisutne i predložila dnevni red. Kao glavu temu sastanka istakla koprodukciju Asocijcije i predložila da se zajednički producira predstava po tekstu Vilijama Šekspira "San letnje noći", a da se režija poveri Borisu Liješeviću, koji je predlog prihvatio. Jugoslav Krajnov je ispred saveta UG Novi tvrđava teatar pozravio goste, preneo iskustva ovogodišnjeg Festivala Novi tvrđava teatar i predlog Saveta u pogledu koprodukcije. Istaknuta je potreba saradnje članica Asocijacije, a najbolji vid saradnje se vidi u okvizu zajedničkih koprodukcija. Svečano je uručena nagrada, slika Geroslava Zarića, gospođi Katji Pegan, direktorki Gledališča iz Kopra za najbolju predstavu Festivala - "BARUFE" u režiji Vita Taufera.

Kao najvažnija tema razgovora, predložena je koprodukcija svih festivala u cilju kreiranja zajedničke predstave, i detalji pripreme su tema razgovora i dogovora. Urednik festivala "Novi tvrđava teatar" Tadija Miletić će poslati upitnik svim članovima Asocijacije, a podaci će nakon obrade biti postavljeni na sajt Festivala "Novi tvrđava teatar", odnosno Asocijacije. Na osnovu prikupljenih podataka, sačiniće se kalendar festivala - članica Asocijacije. Članovi Asocijacije  preko referentnih Festivala - Novosadsko pozorište i Gledališče Koper najavili su premijeru koprodukcije predstave "VENTILATOR" po tekstu Karla Goldonija "Lepeza", režija Jaka Ivanc. Premijera u Kopru je 26. oktobra 2018. a u Novosadskom pozorištu, u okviru Festivala "Synergy" 5. novembra 2018.

Dogovoreno je da naredni sastanak bude za najviše pet meseci kako bi se ubrzali dogovori oko korpodukcije.