U senci Hamleta

Utorak, 16. avgust u 21.00 čas, Mali grad

POZORIŠNA PREDSTAVA ZA MLADE


Dečji kulturni centar Beograd

U SENCI HAMLETA

Tekst: Irena Kraus po motivima Viljema Šekspira

Prevod teksta sa švedskog: Vesna Stanišić

Režija: ANjA SUŠA


Uloge:

Hamlet: PETAR BENČINA

Ofelija: MAŠA DAKIĆ

Laert: MILOŠ ANĐELKOVIĆ

Gertruda – Kraljica: VLADICA MILOSAVLjEVIĆ

Klaudije: MLADEN ANDREJEVIĆ

Polonije: FEĐA STOJANOVIĆ

Glumac 1: MILAN PAJIĆ

Glumac 2: MILAN TANKOSIĆ


Scenografija, kostim, plakat: Ivana Vasić

Muzika: Igor Gostuški

Dizajn svetla: Radovan Samolov

Koreografija: Bojana Denić

Producent: Goran Joksić

Inspicijent: Zoran Lazić


Posebno se zahvaljujemo gospođi Vesni Stanišić


Specijalna nagrada za nove pozorišne tendencije na TIBA Festivalu 2011. godine


O, ko će ovaj umor da utaži,

Kad  sam lišen svega što donosi san?

Kada mi muku dana noć ne blaži,

Te ja ne znam šta je gore – noć il’ dan?

V. Šekspir, Sonet XXVIII

PREDSTAVA

Savremeni Hamlet u adaptaciji švedske dramatruškinje Irene Kraus, nalazi se u prostoru noći, tačnije prostoru između sna i jave, u međuprostoru između detinjstva i mladosti, između generacija… Za razliku od Šekspirovog, malo starijeg Hamleta, ovaj Hamlet se nalazi tek na samom pragu sveta odraslih koji je za njega nepoznata i neprohodna teritorija. Cela predstava se gradi na pitanju da li taj prag treba preći ili ne. I da li je ostanak na bezbednoj strani, strani detinjstva, uopšte moguć. Da li danas, uopšte postoji bezbedna strana? U središtu predstave je igra, koju igraju akteri jedni sa drugima ili jedni pred drugima, koja se kreće u rasponu od bezazlene, kakvu igraju Hamlet i Ofelija, do opasnih “dvorskih” igara, kakve igraju odrasli u Hamletovom, ali i našem svetu, manipulišući svojom decom.

Ovaj Hamlet je namenjen mladoj publici, onoj koja se još dvoumi oko pozorišta. On govori savremenim jezikom, iako mnogo liči na slavnog imenjaka iz školske lektire. Ova predstava može biti dobar model komunikacije tradicionalnog dramskog štiva sa savremenom publikom, ali i most koji će, na trenutak, spojiti decu i odrasle i pomoći im da se jasnije vide u svetu prepunom podlosti, surovosti i tuge. U svetu, koji mladi Hamleti žele da učine boljim.


POZORIŠTE

Dečji kulturni centar Beograd

www.dkcb.rs/


REDITELjKA

Anja Suša je rođena 1973. u Beogradu. Diplomirala na odseku za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti, 1995. Magistrirala na odseku za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2002. Jednogodišnje stručno usavršavanje na studijama teatrologije na Bečkom univerzitetu, kao dobitnik Herderove stipendije (Afred Toepfer Fondacije), 2001-2002. Jedan od osnivača i umetnička direktorka trupe Torpedo (1997-2001). Primarni fokus profesionalnog interesovanja se odnosi na savremenu dramu. Rediteljski opus uključuje autore kao što su: Peter Shaffer, Anthony Shaffer, Michael Frayn, Rona Munro, M.F. Majenburg, Albert Ostermaier, William Shakespeare, Nicolas Wright, Martin McDonagh, Ivan Viripayev, David Mamet kao i neke od

srpskih autora mlađe generacije (M. Karaklajić).

Direktorka i umetnička direktorka Malog pozorišta „Duško Radović”. Član uredništva pozorišnog časopisa Teatron. Selektorka pozorišnog programa BELEF-a 2005.

Selektorka festivala BITEF od 2006.